Woordspellingcontrole en -telling Duits

Spelling-, woorden-, regelen- en tekenscontrole en -teller voor essays, huiswerk en meer. Onbeperkt. Plak of typ in het tekstvak en klik op 'Woorden controleren'.
0 woorden, 0 tekens, 0 zinnen, 0 regels

Duits - Over de taal

De Duitse taal is een lid van de West-Germaanse taalfamilie en is de moedertaal van ongeveer 100 miljoen mensen, waardoor het de meest gesproken taal is in de Europese Unie. Het is de officiële taal van Duitsland, Oostenrijk en Liechtenstein, en een van de officiële talen in Zwitserland, Luxemburg en België. Als gevolg hiervan is het de meest gesproken moedertaal in Europa. Duits heeft een significante invloed gehad op de gebieden van wetenschap, filosofie en literatuur door de geschiedenis heen, met eminente figuren zoals Albert Einstein, Immanuel Kant en Johann Wolfgang von Goethe die hebben bijgedragen aan zijn wereldwijde standing. De taal staat bekend om zijn complexe grammatica, met een uniek systeem van naamval gebaseerd op geslacht, geval en aantal. Daarnaast is het Duits bekend om zijn samengestelde woorden, die kunnen worden gecreëerd door het samenvoegen van meerdere woorden om een ​​enkel, zeer beschrijvend woord te vormen.

Duits - Tips voor spelling, grammatica en vloeiendheid

Het leren van Duits kan een uitdagende taak zijn voor Nederlandse sprekers, maar het begrijpen van de basis spellingregels kan het proces een stuk eenvoudiger maken. In dit artikel zullen we enkele van de belangrijkste spellingregels, tips en trucs bespreken die je zullen helpen om je meer op je gemak te voelen met de Duitse spelling.

1. Hoofdletters bij zelfstandige naamwoorden

In het Duits worden alle zelfstandige naamwoorden met een hoofdletter geschreven, ongeacht hun positie in een zin. Deze regel is van toepassing op zowel algemene als eigennamen. Bijvoorbeeld:

 • Der Hund ist süß. (De hond is schattig.)
 • Ich gehe zum Bäcker. (Ik ga naar de bakker.)

2. Combinaties van medeklinkers

De Duitse taal heeft enkele unieke combinaties van medeklinkers die voor Nederlandse sprekers onbekend kunnen zijn. Hier zijn enkele veelvoorkomende:

 • sch: uitgesproken als "sj" in het Nederlands, zoals in Schule (school)
 • sp en st: uitgesproken als "shp" en "sht" respectievelijk, zoals in Sport (sport) en Stadt (stad)
 • ch: uitgesproken als een zachte "g" of een harde "k", afhankelijk van de omringende klinkers, zoals in ich (ik) en Buch (boek)

3. Umlauts en ß

Duits heeft drie extra letters die niet in het Nederlandse alfabet voorkomen: ä, ö en ü (umlauts genoemd) en de letter ß (Eszett of scharfes S genoemd).

Umlauts worden gebruikt om een verandering in de klank van een klinker aan te geven:

 • ä: uitgesproken als "è", zoals in Mädchen (meisje)
 • ö: uitgesproken als "eu", zoals in schön (mooi)
 • ü: uitgesproken als "u" met een trema, zoals in über (over, boven)

De letter ß wordt gebruikt na lange klinkers en tweeklanken en wordt uitgesproken als een dubbele "s", zoals in groß (groot) en Maß (maatregel).

4. Samengestelde woorden

Duits staat bekend om zijn lange samengestelde woorden, die worden gevormd door meerdere woorden samen te voegen. Bij het spellen van samengestelde woorden, schrijf je de afzonderlijke woorden simpelweg aan elkaar zonder spaties. Bijvoorbeeld:

 • Haustür (voordeur): Haus (huis) + Tür (deur)
 • Brötchen (broodje): Brot (brood) + -chen (verkleinwoord achtervoegsel)

5. Voor- en achtervoegsels

Duits maakt veel gebruik van voor- en achtervoegsels om nieuwe woorden te creëren of om de betekenis van bestaande woorden te wijzigen. Bij het spellen van woorden met voor- of achtervoegsels, zorg ervoor dat het basiswoord intact blijft. Bijvoorbeeld:

 • unmöglich (onmogelijk): un- (voorvoegsel dat "niet" betekent) + möglich (mogelijk)
 • Freundschaft (vriendschap): Freund (vriend) + -schaft (achtervoegsel dat een relatie aangeeft)

Met deze basis spellingregels, tips en trucs ben je goed op weg om de Duitse spelling onder de knie te krijgen. Vergeet niet om regelmatig te oefenen en jezelf onder te dompelen in de taal om de beste resultaten te bereiken. Viel Erfolg!